Norair

We deliver
Trust.
Competence.
Commitment.

Norair har spesialisert seg på flyfrakt i over 50 år, og var blant de første norske tilbyderne av skreddersydde løsninger i dette segmentet.

Vår ekspertise omfatter alle tjenester knyttet til effektiv flyfrakt, inkludert fortollingsprosedyrer, innhenting og distribusjon i Norge, nettverk til verdens internasjonale flyplasser, samt lokale tjenester i avsender- og mottakerland. Vi har også kompetanse innen pålitelig togfrakt og kostnadseffektiv sjøfrakt for å imøtekomme alle dine behov.

Norair er medlem av WACO-nettverket og eksklusiv representant i Norge. Dette nettverket gir oss muligheten til å tilby transportløsninger til og fra alle verdens hjørner. Vår status som godkjent IATA Cargo Agent, og som «Kjent Avsender», bekrefter at vi kan sikre en trygg transportkjede for relevante eksportører. I tillegg har DGM Oslo sertifisert Norair for transport av farlig gods på fly. Dette gjør oss til en pålitelig og kompetent partner du kan stole på for å få transportert dine verdier hele veien frem.

Spor din sending

Våre

tjenester